preskoči na sadržaj

Obrtnička škola Slavonski Brod

Obavijest - stipendije
Učenici kojima je dodijeljena stipendija Ministarstva gospodarstva poduzetništva i obrta za 2019./2020. školsku godinu imaju ugovornu obvezu dostaviti u Ministarstvo presliku svjedodžbe i popunjen Obrazac 2 (koji će dobiti u referadi) do 30. rujna 2020. godine.

Stipendiranje učenika - informiranje roditelja učenika

Poštovani,

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta šalje zamolbu za pažnju na ugovorne obveze koje se preuzimaju potpisivanjem ugovora Projekta „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. godinu.

Naime, školska godina je praktično pri kraju te je u ovom trenutku razvidno zalaganje učenika u proteklom periodu temeljem kojeg će se formirati uspjeh, a koji zasigurno ne može biti rezultat nemile situacije u svezi epidemije korona virusa koje bi vjerojatno primatelji stipendije bili spremni navesti kao razlog za neuspješni završetak razreda. 

Slijedom navedenoga, potrebno je uzeti u obzir da će učenici koji neće uspješno završiti razred biti u obvezi vratiti cjelokupni iznos stipendije, a u slučaju da to ne učine, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta bit će prisiljeno aktivirati zadužnicu i ovršiti ih u svrhu naplate potraživanja.

Nastavno tome, Ministarstvo smatra potrebnim upozoriti roditelje na odgovorno postupanje, na važnost donošenja razumnih odluka u svezi prihvata ugovora o stipendiranju s njihove strane i pravovremenu reakciju kako bi se izbjegle navedene situacije stoga apel, kako bi se u što je moguće manjoj mjeri izbjegle neugodne situacije vezane uz povrat stipendije.

Korisnici stipendija o statusu svojih prijava se mogu informirati putem poveznice http://poticaji.mingo.hr, a popis korisnika stipendija dostupan je putem poveznice: http://poticaji.mingo.hr/objava.aspx?godina=2019, a koje informacije su javno objavljene na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta .

Dostava ugovora je u tijeku od kraja veljače. Naime, obzirom je temeljem Projekta „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. godinu dodijeljeno gotovo 4200 stipendija razvidno je kako se radi o zaista velikoj količini dokumentacije koju je potrebno pripremiti te stoga nije moguće očekivati da će odjednom biti pripremljeno, potpisano od ovlaštenih osoba i otpremljeno 4200 ugovora u kratkim rokovima. U svezi s navedenim poslana je uputa i na najnoviju obavijest objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetnišva i obrta koja je dostupna putem poveznice: https://www.mingo.hr/page/krenula-isplata-stipendija-za-ucenike-u-srednjem-strukovnom-obrazovanjuje.
Zbog aktualne situacije u svezi epidemije korona virusa, proces je dodatno usporen te već izvjesno vrijeme svi poslove se obavljaju u smanjenom opsegu.

Sukladno odredbi članka 9. Ugovora o dodjeli bespovratne potpore, korisnici su dužni uz potpisani primjerak Ugovora dostaviti ovjerenu (solemniziranu) bjanko zadužnicu od strane javnog bilježnika na prvi veći iznos u odnosu na iznos dodijeljene stipendije.

Bjanko zadužnica služi kao instrument osiguranja naplate nenamjenski utrošenih sredstava, a obzirom na odredbu članka 8. Ugovora temeljem kojeg Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pridržava pravo na povrat sredstava isplaćenih na ime stipendije u slučaju da korisnik ponavlja razred čime gubi pravo na stipendiju te je dužan vratiti primljeni iznos stipendije.

Istaknuto je kako će ugovori korisnicima stipendija biti dostavljeni kada se za to steknu uvjeti.

S poštovanjem,


Raspisan natječaj za ‘braniteljske’ stipendije u 2019./2020.

Upravni odbor Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u ponedjeljak, 4. studenog 2019., raspisao je Natječaj za koji se prijave podnose zaključno do 25. studenog 2019.

Potpore za obrazovanje, za školsku, odnosno akademsku godinu 2019./2020., dodjeljuju se tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija te potpore za naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima (sveučilišnih i specijalističkih) za:

 • djecu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

 • djecu nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

 • hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata, dragovoljce iz Domovinskog rata,

 • hrvatske branitelje iz Domovinskog rata,

 • djecu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata,

 • djecu dragovoljca iz Domovinskog rata,

 • djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru.

Tekst Natječaja te prijavni obrasci, dostupni su na mrežnoj stranici Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Natječaj traje do 25.11.2019.godine.

Obrasce je potrebno uredno popuniti i ovjeriti u nadležnoj obrazovnoj ustanovi. Nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijava na natječaj šalje se poštom na adresu;

Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Park Stara Trešnjevka 4, Zagreb

(s naznakom-Natječaj za potporu za obrazovanje)


Pronađi stipendiju

Otvoreni javni poziv za projekt "Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima" za 2019. godinu Vijest ima dokument u privitku

Autor: Josip Bartolović, 12. 9. 2019. 16:39

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. godinu.

Prijave se zaprimaju isključivo od 10.9.2019. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do 31.10.2019. godine.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je učenicima srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za zanimanja iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08) .

Namjena sredstava je za:

Sufinanciranje troškova školovanja učenicima koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima iz sustava vezanih obrta koja se izvode po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO).

Sredstva se odobravaju u visini do od iznosa opravdanih troškova za:

Iznos potpore koji se može dodijeliti je 1.500,00 kuna po učeniku mjesečno, za školsku godinu 2019./2020. (rujan 2019. godine - kolovoz 2020. godine).

Intenzitet potpore je 100%, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima u dva obroka:

- I razdoblje: rujan 2019. godine - veljača 2020. godine, isplata u I kvartalu 2020. godine,

- II razdoblje: ožujak 2020. - kolovoz 2020. godine, isplata u II kvartalu 2020. godine.

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 10.9.2019. godine na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Prijava na Otvoreni javni poziv za projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. godinu,

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

Sve informacije o projektu  „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“  za 2019. godinu te popis tražene dokumentacije, mogu se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta: https://www.mingo.hr/page/kategorija/ministarstvo.

Upiti u svezi prijava na ovaj Projekt dostavljaju se isključivo u razdoblju zaprimanja prijava, odnosno od 10. rujna do 31. listopada 2019. godine putem elektroničke pošte na adresu: stipendije2019@mingo.hrili putem telefona: 01/610-6152, radnim danom od 9 do 12 sati.

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Stipendije za učenike Obrtničke škole Slavonski Brod

Stipendije za učenike Obrtničke škole Slavonski Brod

Učenici Obrtničke škole Slavonski Brod primaju stipendiju

iz jednog od slijedećih izvora:

 

1. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

  PROJEKT „STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA“

 • namijenjen je učenicima srednjih škola koji se obrazuju u Obrtničkoj školi Slavonski Brod u sljedećim deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) :

                        - konobar, krojač, kuhar, mesar, pekar, stolar, tapetar

                         - iznos potpore  po učeniku iznosi 750,00 kuna,

  - Prijava (prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom)se podnosi Ministarstvu

    neposredno ili putem pošte od 1.9.2018. do 19.10.2018. godine na adresu:

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

„Prijava na Otvoreni javni poziv – Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

 

Sve informacije o Projektu „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ te popis tražene dokumentacije, dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta https://www.mingo.hr/page/kategorija/ministarstvo

 

2. MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Srednjoškolske stipendije za učenike Rome

 • namijenjen je učenicima srednjih škola koji su pripadnici romske nacionalne manjine,
 • iznos potpore iznosi 500,00 kuna,
 • prijave (obrazac zahtjeva s propisanom dokumentacijom) se podnosi nakon objave natječaja putem Obrtničke škole Slavonski Brod uz naznaku

„JAVNI POZIV“

polaznicima prvih razreda srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine

za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za školsku godinu 2017./2018.

-Srednjoškolske stipendije za učenike Rome“

Na adresu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Donje Svetice 38

10 000 Zagreb

 

3. MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata  

 • stipendija iznosi 500, 00 kuna mjesečno,
 • prijave (obrazac zahtjeva uz propisanu dokumentaciju) se podnose nakon objave natječaja  na sljedeću adresu:

FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG  RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

Park Stara Trešnjevka 4, 10000 Zagreb

(s naznakom - Natječaj za stipendiranje)

Uvjeti za dodjelu stipendije kao i popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz prijavu sadržani su >ovdje< 

 

4. MINISTARSTVO TURIZMA

 program poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu – „STIPENDIJE“

                    - učenici za zanimanje kuhar, konobar,

                    - do 1.200,00 kuna po učeniku,

više o programu >ovdje<

5. VALAMAR RIVIJERA

- učenicima turističko ugostiteljskih zanimanja kuhar, konobar, slastičar i turističko-

hotelijerski komercijalist u cijeloj Hrvatskoj, 

- potpora u iznosu od 1.000 kuna mjesečno tijekom jedne školske godine, u trajanju od 10

mjeseci.

Obveza svih stipendista jest da tijekom stipendiranja redovito pohađaju nastavu, upišu godinu i uredno maturiraju. U jednoj od atraktivnih destinacija Valamara – u Poreču, Rapcu, Krku, Rabu ili Dubrovniku, učenici imaju priliku odraditi kvalitetnu praksu, a po završetku školovanja stječu i pravo na zapošljavanje u Valamaru. Valamar svojim stipendistima iz kontinentalne Hrvatske osigurava i besplatan smještaj i hranu.

Više informacija >ovdje<

 

6. TVRTKA BEBRINKA D.O.O.

- stipendiranje učenika trogodišnjeg obrazovnog programa mesar,

- osim stipendije (10,000.00 kn godišnje), učenicima je osiguran besplatan prijevoz na

   praksu tijekom cijelog školovanja te zagarantirano radno mjesto u firmi,

 

-prijave na jasna.bebrinka@gmail.com

 

7. VINDON d.o.o.

školska stipendija za zanimanje mesar

 • stipendija u iznosu od 12.000 kn godišnje,
 • sve informacije oko ostvarivanja prava na stipendiju možete dobiti na :

Telefon: +385 (35) 217 606

Faks: +385 (35) 217 605

e-mail: anita.miler@vindon.hr

 

8. BOXMARK Lather d.o.o.

 - stipendije za zanimanje krojač,

 - stipendija iznosi 500,00 kuna mjesečno,

 - osigurano radno mjesto nakon završetka školovanja,

 - mogućnost dodatnog školovanja i napredovanja u karijeri,

 - prijave (obrazac te preslika svjedodžbi 7.i 8. razreda, odnosno 1. razreda za učenike koji upisuju 2. razred srednje škole) na adresu:

BOXMARK Leather d.o.o., Gospodarska 12, 42 2020 Trnovec Bartolovečki

- više informacija na telefon: 042/404-692  ili stipendije@boxmark.com

 

9. MOBILAR d.o.o. Slavonski Brod

 • stipendije za stolare i tapetare,
 • stipendija iznosi 300, 00 kuna mjesečno,
 • molbe  se podnose pismeno na adresu:

MOBILAR d.o.o., Županijska ulica 58, 35 000 Slavonski Brod.

 

 

 


Popis udžbenika

Popis udžbenika za školsku 2020./21. godinu

Pri nabavi udžbenika obratite pažnju na udžbenike stranog jezikaSvaki učenik uči samo jedan strani jezik te kupuje udžbenike samo za onaj jezik koji uči - njemački ili engleski, osim zanimanja KUHAR, SLASTIČAR, KONOBAR koji uče oba jezika.

Također, obratite pažnju na udžbenike za vjeronauk i etiku, kako ne biste kupili oba udžbenika, već samo za onaj izborni predmet za koji ste se opredijelili.

1. razred

2. razred

3. razred

Raspored zvonjenja

Prva smjena

       1.   7.10-7.50
       2.   7.55-8.35
       3.   8.40-9.20
       4.  9.30-10.10
       5.  10.20-11.00
       6.  11.10-11.50
       7.  11.55-12.35       

Druga smjena

      1.   13.20-14.00
      2.   14.05-14.45
      3.   14.55-15.35
      4.   15.45-16.25
      5.   16.35-17.15
      6.   17.20-18.00
      7.   18.05-18.45

Oglasna ploča
Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Obrtnička škola Slavonski Brod / Vladimira Nazora 9, HR-35000 Slavonski Brod / ss-obrtnicka-sb.skole.hr / ured@ss-obrtnicka-sb.skole.hr
preskoči na navigaciju