2017-10-17 11:26:35

Terenska nastava

Učenici prvih razreda građevinskih zanimanja u sklopu nastavnog predmeta Građevni materijali posjetili su gradilište u Jagićevoj ulici. 

 


Obrtnička škola Slavonski Brod