preskoči na sadržaj

Obrtnička škola Slavonski Brod

Login
Kalendar
« Listopad 2017 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji

 

 

 

Rezultati natječaja
Manuela Tomljenović / datum: 13. 6. 2017. 13:58

OBRTNIČKA ŠKOLA

Vladimira Nazora 9

35 000 Slavonski Brod

KLASA: 602-03/17-01/245

URBROJ: 2178/01-17-17/874

U Slavonskom Brodu, 13. lipnja 2017. godine 

 

 

                                                                    KANDIDATIMA NATJEČAJA

                                                                                     -svima-

 

 

 

PREDMET: Obavijest o rezultatima natječaja

 

 

Nakon raspisanog i objavljenog natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Obrtničkoj školi, Vladimira Nazora 9, Slavonski Brod dana 23. svibnja 2017. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, web stranici Obrtničke škole i oglasnoj ploči Obrtničke škole, a na temelju uvida u natječajnu dokumentaciju i prijedloga Ravnatelja, Školski odbor Obrtniče škole na svojoj 28. sjednici održanoj dana 9. lipnja 2017. godine dao je Ravnatelju prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa sljedećim kandidatima:

 

 

 

1. stručni suradnik u nastavi za zanimanje kozmetičar, na neodređeno nepuno radno vrijeme

  •  Slavica Pavičić

 

2. spremačica Škole na neodređeno puno radno vrijeme sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

  •  Blaženka Barić

 

                                                                        Ravnatelj Obrtničke škole

                                                                             Josip Miklaušić, prof.


[OPŠIRNIJE]Natječaj za kozmetičara
Manuela Tomljenović / datum: 23. 5. 2017. 10:28

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) Obrtnička škola, Vladimira Nazora 9, Slavonski Brod dana 23. svibnja 2017. godine raspisuje:

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

1. stručni suradnik u nastavi za zanimanje kozmetičar, jedan izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme od 16 sati nastave tjedno

2. spremačica, jedan izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme  

 

Uvjeti:

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99.)

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, rodni list, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s navedenim dokazima dostavljaju se neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja, s naznakom „ZA NATJEČAJ“ na adresu: Obrtnička škola, Vladimira Nazora 9,  35 000 Slavonski Brod.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Obrtničke škole:

http://ss-obrtnicka-sb.skole.hr, pod  NATJEČAJ.

 

                                                                       Ravnatelj Obrtničke škole

                                                                                 Josip Miklaušić


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju